ביטול עסקה

בקשה לביטול עסקה

האמור בסעיף זה חל אך ורק לגבי רכישת פריטים דרך האתר (ביצוע רכישה ותשלום דרך האתר).

ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן ו / או תקנותיו כמפורט להלן:

  1. 14 יום מביצוע ההזמנה כל עוד לא סופקה ולא נעשתה התאמה אישית.
  2. 3 ימים מעת קבלת הפריט והחזרתו פיזית למשרדי החברה.

לתשומת לבך לא ניתן לבטל רכשיה לגבי פריטים שיוצרו ו / או הוזמנו  במיוחד עבור דרישת הקונה, ובכלל זה בהתאם למידותיו.

לא ניתן לבטל רכישה של פריטים שנפגמו בכל דרך ו/ או נעשה בהם שימוש כלשהו.

ביטול הרכישה יעשה בכתב בלבד באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת julianna@pazpremium.com

על המבקש לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר יש להציג חשבונית מקורית.

במקרה של ביטול עסקה כאמור שלא עקב פגם הפריט המוזמן ו / או אי התאמה יחולו ההוראות הבאות.

  1. ג'וליאנה תחזיר לקונה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הפריט, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.

כמו כן , ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח אם שולמו ובכל כיוון.

  1. במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהוזמן, יהיה עליו להחזירו למשרדי ג'וליאנה בבורסת היהלומים ברמת גן ברחוב תובל 23 בית נועם בתיאם מראש מול צוות שירות לקוחות.
  2. הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  3. במקרה שהקונה קיבל את הפריט שהוזמן לידיו, הוא יכול להחזיר את הפריט בדרכים הבאות:
  • מסירה למשרדי החברה בבורסת היהלומים ברמת גן בתיאום מראש
  • מסירה לשליח מטעם החברה בעלות של 40 שקלים

יודגש כי julianna לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא תבטל את חיובו, בטרם יושב לרשותה הפריט שהקונה מבקש לבטל את רכישתו בהתאם לתנאים האמורים מעלה.